Kompleksowe usługi dla przedsiębiorców

w nawiązywaniu kontaktów handlowych i inwestycyjnych na rynkach zagranicznych.

Głównym celem działania Agencji Handlu i Usług WEH Sp. z o.o. jest wspieranie przedsiębiorców w nawiązywaniu kontaktów handlowych i inwestycyjnych na rynkach zagranicznych.

Podstawowymi rynkami naszego działania są rynki Słowacji, Czech, Austrii Węgier i Niemiec . Na bazie długoletnich doświadczeń zdobytych na tych rynkach jesteśmy w stanie zapewnić Państwu wszelkie usługi biznesowe o najwyższym międzynarodowym standardzie.

Nasze usługi koncentrują się głownie na:

Z

doradztwie biznesowym i consultingu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej na rynkach zagranicznych

Z

wdrażaniu unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (general data protection regulation 2016/679 – GDPR)

Z

doradztwie w zakresie ochrony danych osobowych (dysponujemy doświadczonym zespołem doradców w zakresie ochrony danych osobowych, którzy z powodzeniem dokonywali już wielu implementacji RODO w międzynarodowych, czeskich i słowackich spółkach handlowych)

Z

usługach reklamowych, marketingowych i promocyjnych

Z

organizowaniu spotkań B2B, asyście negocjacyjnej oraz pomocy w załatwianiu spraw biznesowych i urzędowych

Z

organizowaniu grupowych przedsięwzięć promocyjnych na ustalonych imprezach targowo-wystawienniczych

Z

zakładaniu spółek prawa handlowego (przygotowywanie aktów założycielskich, rejestracja w rejestrze handlowym, rejestracja podatkowa, organizowanie i prowadzenie wirtualnych biur itp.)

Z

obsłudze prawno-finansowej przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych

Z

wykonywaniu badań, raportów i analiz rynkowych pod kątem poszczególnych branż zainteresowania

Z

reprezentowaniu przedsiębiorców w wybranych krajach w zakresie ofertowania, sprzedaży produktów i usług, postępowań przetargowych, zapytań i roszczeń, windykacji należności itp.

Z

przekazywaniu praktycznych informacji dotyczących uwarunkowań eksportowo-inwestycyjnych na rynkach zagranicznych w zakresie ryzyk, zwyczajów handlowych oraz niestandardowych rozwiązań prawnych mogących mieć wpływ na transakcje handlowe oraz działania inwestycyjne

Z

przekazywaniu informacji o rzetelności firm zagranicznych ich standingu finansowym oraz opinii rynkowych

Z

pośrednictwie w zakresie zatrudnienia oraz świadczenia usług za granicą

Z

pośrednictwie w zakresie nabywania nieruchomości zagranicznych

Z

wyszukiwaniu i rekomendowaniu udziału we właściwych imprezach targowo-wystawienniczych

Wszystkie nasze usługi świadczone są odpłatnie wg wcześniej ustalonych zasad współpracy i ustalonych stawek.

Dlaczego warto zdecydować się na współpracę z naszą firmą?

Z

ściśle współpracujemy z zespołem ekspertów na rynku słowackim, czeskim, węgierskim, austriackim i niemieckim

Z

mamy bogate doświadczenia w podejmowaniu działalności gospodarczej, handlu i usługach oraz działalności inwestycyjnej

Z

oferujemy pomoc w negocjacjach handlowych oraz świadczymy usługi w zakresie obsługi prawnej i językowej na rynkach zagranicznych, które zagwarantują Państwu płynny przebieg zawartych kontraktów

Z

współpracujemy z izbami handlowymi i gospodarczymi, związkami i zrzeszeniami branżowymi, biurami prawnymi i nieruchomości na obsługiwanych rynkach zagranicznych

Z

do naszych specjalności należy również doradztwo branżowe w zakresie udziału w imprezach targowo-wystawienniczych za granicą oraz wsparcie przy zakładaniu spółek prawa handlowego

Z

sprawą oczywistą są kompleksowe usługi w zakresie negocjacji handlowych w wybranym kraju, łącznie z zabezpieczeniem transportu, zakwaterowania oraz usług tłumaczeniowych