O nás

Agentúra obchodu a služieb WEH, s.r.o.

Agentúra obchodu a služieb WEH, s.r.o. úzko spolupracuje s medzinárodnými odborníkmi v oblasti obchodno-ekonomickej diplomacie a práva, ktorí majú rozsiahle a dlhoročné skúsenosti v medzinárodnom podnikaní, obchode a službách, ako aj v investičných aktivitách na poľskom, slovenskom, českom, maďarskom, rakúskom a nemeckom trhu. Agentúra WEH spolupracuje s  obchodnými a hospodárskymi komorami, profesnými zväzmi a združeniami, právnickými a realitnými kanceláriami v daných teritóriách.

Naša firma Vám pomôže pri prieskume zahraničného trhu, identifikácií potenciálnych odberateľov a dodávateľov, možnostiach umiestnenia Vášho produktu na zahraničnom trhu, priamom prístupe k zahraničným zákazníkom, rýchlej orientácii na vybranom trhu. Ponúkame pomoc pri obchodných rokovaniach, právne, tlmočnícke a prekladateľské služby, bezpečnú a hladkú realizáciu uzatváraných kontraktov, sektorové poradenstvo, poradenstvo pri výbere a realizácii účasti na vhodných veľtrhoch a výstavách, pomoc pri zakladaní firmy zavádzaní pravidiel ochrany osobných údajov.

Samozrejmosťou je komplexný servis pri príchode na rokovania do danej krajiny vrátane zabezpečenia prepravy a zabezpečenia ubytovania a tlmočenia. Na požiadanie klienta vieme zorganizovať aj rokovania s príslušnými orgánmi štátnej a verejnej správy pri vybavovaní rôznych žiadostí a povolení.

GDPR

Náš tým sa okrem všeobecného poradenstva pre podnikateľov špecializuje aj na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a implementáciu Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov – GDPR.