Komplexné služby pre podnikateľov

pri nadväzovaní obchodných a investičných kontaktov na zahraničných trhoch.

Hlavným cieľom Agentúry obchodu a služieb WEH, s.r.o. je podpora podnikateľov pri nadväzovaní obchodných a investičných kontaktov na zahraničných trhoch.

Základnými trhmi našej činnosti sú trhy Poľska, Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Nemecka. Na základe dlhoročných skúseností získaných na týchto trhoch sme schopní poskytnúť vám všetky obchodné služby na najvyššej kvalitatívnej úrovni.

Naše služby sa zameriavajú predovšetkým na:

Z

poradenstvo a consulting v oblasti podnikania a investičných činností na zahraničných trhoch

Z

implementácia všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (general data protection regulation 2016/679 - GDPR)

Z

poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov (disponujeme skúseným tímom poradcov v oblasti ochrany osobných údajov, ktorí majú za sebou nakoľko desiatok úspešných implementácii GDPR v medzinárodných, českých a slovenských spoločnostiach.)

Z

reklamné, marketingové a propagačné činnosti

Z

organizovanie B2B stretnutí, asistencie pri obchodných rokovaniach a pomoc pri riešení obchodných a úradných záležitostí

Z

organizovanie skupinových propagačných projektov na dohodnutých veľtrhoch a výstavných podujatiach

Z

zakladanie obchodných spoločností (príprava zakladacích listín a zmlúv, registrácia v obchodnom registri, daňová registrácia, organizovanie a prevádzka virtuálnych kancelárií atď.)

Z

právne a finančné služby pre začínajúcich podnikateľov na zahraničných trhoch

Z

spracovanie trhových prieskumov, správ a analýz podľa jednotlivých priemyselných odvetví, ktoré sú predmetom záujmu podnikateľov

Z

zastupovanie podnikateľov vo vybraných krajinách v oblasti ponukového konania, predaja produktov a služieb, výberových konaní, dopytov a sťažností, vymáhanie pohľadávok atď.

Z

poskytovanie praktických informácií o podmienkach vývozu a investovania na zahraničných trhoch z hľadiska rizík, obchodných návykov a neštandardných právnych riešení, ktoré môžu ovplyvniť obchodné transakcie a investičné konanie

Z

poskytovanie informácií o spoľahlivosti zahraničných spoločností, ich finančnej situácii a verejnej mienky

Z

sprostredkovanie v oblasti zamestnania a poskytovania služieb v zahraničí

Z

sprostredkovanie pri nadobúdaní zahraničných nehnuteľností

Z

vyhľadanie a odporúčanie účasti na vhodných veľtrhoch a výstavách

Všetky naše služby sú poskytované za poplatok podľa vopred dohodnutých podmienok a sadzieb.

PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI?

Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre našu spoločnosť:

Z

úzko spolupracujeme s medzinárodnými odborníkmi na poľskom, slovenskom, českom, maďarskom, rakúskom a nemeckom trhu

Z

máme rozsiahle a dlhoročné skúsenosti v medzinárodnom podnikaní, obchode a službách, ako aj v investičných aktivitách

Z

spolupracuje s obchodnými a hospodárskymi komorami, profesnými zväzmi a združeniami, právnickými a realitnými kanceláriami

Z

ponúkame pomoc pri obchodných rokovaniach, právne, tlmočnícke a prekladateľské služby, bezpečnú a hladkú realizáciu uzatváraných kontraktov

Z

ponúkame sektorové poradenstvo, poradenstvo pri výbere a realizácii účasti na vhodných veľtrhoch a výstavách, pomoc pri zakladaní firmy zavádzaní pravidiel ochrany osobných údajov

Z

poskytujeme komplexný servis pri príchode na rokovania do danej krajiny vrátane zabezpečenia prepravy a zabezpečenia ubytovania a tlmočenia